Welkom bij Leonardo-onderwijs Hulst

Welkom op de website

 Leonardo-onderwijs afdeling Hulst - Terneuzen

 

Het Leonardo-onderwijs is full- time onderwijs afgestemd op het hoogbegaafde kind.

Kinderen leren actief. Analyse, synthese en evaluatie vormen de basis van de lessen. Er wordt gewerkt in vakoverschrijdende projecten en gebruik gemaakt van Blended learning met regulier gebruik van ICT-interactie .

Leerlingen ontwikkelen vaardigheden als:
Planmatig werken, probleemoplossend denken en creativiteit, ICT gebruik voor leren, samenwerken en kennisconstructie.

Leerlingen leren omgaan met hun hoogbegaafdheid, zelfverantwoordelijkheid en manier van leren.

Dit alles ingebed in een positief, stimulerend pedagogisch klimaat in een groep van max. 20 leerlingen.

 

Onderwijsgroep Perspecto