Welkom bij Leonardo-onderwijs Hulst

Per 13 mei 2013 is in Hulst op obs De Reynaert, Leonardo onderwijs voor Hoogbegaafde kinderen gestart.

Het Leonardo-onderwijs is full- time onderwijs afgestemd op het hoogbegaafde kind.

Leerkrachten hebben  een meer coachende functie en zijn getraind.

Kinderen leren actief. Analyse, synthese en evaluatie vormen de basis van de lessen. Er wordt gewerkt in vakoverschrijdende projecten en gebruik gemaakt van Blended learning met regulier gebruik van ICT-interactie eveneens in relatie met maatschappij en bedrijven

Leerlingen ontwikkelen vaardigheden als:
Planmatig werken,probleemoplossend denken en creativiteit, ICT gebruik voor leren, samenwerken en kennisconstructie.

Leerlingen leren omgaan met hun hoogbegaafdheid, zelfverantwoordelijkheid en manier van leren.

Dit alles ingebed in een positief, stimulerend pedagogisch klimaat in een groep van max. 20 leerlingen.

Contact: magdaheitzman@ogperspecto.nl , coördinator Leonardo onderwijs

Onderwijsgroep Perspecto